Wingit

Cerpen Karangan:
Kategori: Cerpen Bahasa Jawa
Lolos moderasi pada: 23 May 2020

Alas Wrangen kidul Kali iku isih wingit, aja pernah sira ngubek-ubek kahanan kang ana alas iku bakal kena kutuk utawa bisa nggawa pagebluk marang desa. Wektu iku aku ora pisan-pisan wani mlebu alas Wrangen. Tekan dina iki ora ana warga kang wani mlebu alas iku, pernah sepisan ana warga kang mlebu alas wrangen asmanae Pak Tumaji, warga liane wis ngandhani Pak Tumaji supaya ora mlebu, ananging dheweke ngeyel mlebu alas iku. Sedhina rong dina bibar mlebu alas Pak Tumaji isih sehat ananging nalika seminggu mlaku, tanpa lara isuke ana kabar lelayon Pak Tumaji seda. Kahanan mangkana anggawe warga desaku percaya, minangka Pak Tumaji kena kutuk lelembut Alas Wrangen.

Sanajan kahanane mangkana saben mulih sekolah aku mesthi menyang sapinggire Kali kang watesi alas wrangen karo desaku. Dak sawang alas iku katon silu ananging tentrem lan rame suara kewan. Ora kerasa, sikilku mlangkah adoh menyang pinggir Kali, tanpa dinyana banyu Kali dadi deres land nyeret awakku tekan tengah Kali. Aku njaluk tulung ananging ora ana kang nyahut. Awakku tambah kelem sakjerone banyu kali. Rasane aku wis ngombe akeh banger banyu, pandongaku mung menawa mati, ragaku visa ditemokake marang bapak ibukku.

“Pangapurane bapak, IBU kula mboten nurut, taksih dolan menyang Kali”, omongku ing njero ati.
Ing tengahe sesek dadaku, ana tangan kang njunjung awakku saka banyu. Sing tak rasakake mung adem, ora watara suwe kahanan dadi tambah anget. Kamangka aku melek, kahanane wis beda.
“lho iki dudu ing pinggir kali? Sapa sing nggawa aku menyang njero omah kayu tua iki?” Gunemanku dhewe tanpa suara kang wales.

Rasaku ana Wong kang mbukak lawang ing mburiku. Suara keritan lawang saya suwe tambah banter, ora dinyana ana rasa wedi lab kuatir ing atiku. Minangka daksawang ana surah kang methungul ing lawang. Rasane aku kepengen age-age mlayu ananging ngepasi sikilku ndlamak ing lemah rasane Lara banger, awakku ngebrok tanpa daya.

“Duh demit, setan alas wrangen kula naming numpang mboten gadah niat ngowah-owah nyuwun pangapurane demit! Kula taksih pengen urip!” gunemanku sinambi merem.
“Owalah bocah, menyang demit was wedi. Kang musthi diwedeni iku Gusti Allah.” Semaure suara iku.
“Nggih demit,” tanpa wani melek.
“Tenan bocah iku menyang Wong tuwa ora nduwe sopan santun. Coba to melek dhisik, disawang demit apa uwong!” Piwalese suwara iku.
Senajan wedi ananging tetep dak coba melek. Ing sawanganku using ing ngarepku dudu demit, sikile isih napak lemah. Saka peraupane dheweke wis tuwa umur 60-an pikirku.

“Nuwun sewu mbah, kula kinten panjenengan menika demit Alas Wrangen. Punapa panjenengan ing kang mendhet kula saking kali?” Pitakonku marang simbah iku.
“Iya, awakmu dhak temokne keli ing kali. Piye wis sehat nang?” Bibar takon menyang aku dheweke jupuk ngombe land diwenehkake menyang aku.
“matursuwun mbah kula sampun sehat mbah, nami kula tresna. Asmanipun panjenengan sinten?” Sinambi aku njupul wedang kumau.
“jenengku Mbah Soca, aku wis suwe omah ing kene. Wis saiki lerena dhisik. Kahanane isih surup,mengko wengu lagi dhak terke menyang pinggir Wrangen watese desamu.” Mangkana semaure Mbah Soca.
Bener ngedikane Mbah Soca, surya wis minclep. Dak sawang Mbah Soca wis ora ana ing njero omah. Tanpa dinyana ana angin adem kang semilir. Rasa wedi tinarbuka ing atiku. Rasa ngantuk uga ora nguwati, turu kang dadi obatku.

“Tresna tangi! awakmu during maghriban to? Iku sarunge!” ora krasa kahanane wis wengi, dak tampa sarung saka Mbah Soca, kamangka wektu menawa dak kira wis mlebu ngisak.

Bibar sembayang maghrib lan ngisya aku diterke marang Mbah Soca ngliwati tengah alas tumuju kali water desaku lan Alas Wrangen. Ana rasa penasarana sinambi kahanan alas kang katon ayem ananging silu.
“mbah menawa kula angsal tangled, menapa panjenengan purun ndamel griya wonten alas menika? Criasipun simbah kula Wrangen menika wingit.” Mangkana pitakonku marang Mbah Soca.
“Heladalah, aku omah ing kene amarga kahanane kang sepi lan asri. Awakku bisa keprungu suarane rena – rena kewan. Alas Wrangen iku ora wingit nang!” Wansulane Mbah Soca kanthi mesem.
“Lho, pripun mboten wingit, wonten tangga kula mlebet alas mriki, bibar seminggu seda.” Pocapku jelas, sinambi mlaku ngiringi Mbah Soca.
“Mangkene nang, sliramu kudu weruh Alas wrangen wingit iku mung pocapan kanggo njaga alas iku saka ulahe manungsa kang pengen ngrusak maneka warns kewan land tetuwuhan. Iku mung alas biasa nang!” Semaure Mbah Soca gamblang.
Bibar iku, Mbah Soca ngajak aku lingguh ing sapinggire watu gedhe, man ngetokake buntelane kang isine ring wungkus Sega.
“Iku mangan sik nang Tresna,” gubemane Mbah Soca ngekei aku Sega.
Tanpa diperintah aku mangan dhisik amarga wetengku saka sore during diisi. Slirap-slirip cahya saka uplik kang digawa Mbah Soca nyilaki petenge Alas Wrangen.

“Nang aku arep nuduhi piweling marang awakmu, tinarbukane Alas Wrangen iku wingit Ben APA anane aja diowahi, supaya alas iku ora dirusak marang manungsa kaya tanggamu Pak Tumaji kang pengen mbalak wit-witan ing kene. Alesan iku uga dadi sabab musababe Pak Tumaji seda amarga dicokot ULA nalika lagi ngethok kayu, ananging dheweke ora wani berobat menyang dokter. Nang dadia bocah kang nisa njaga alammu, ilingen kabeh kang wingit iku nduweni mangsud njaga dudu arep nggae silu land syirik marang Gusti Allah.” Piwelinge Mbah Soca minangka ngejak aku mlaku tekan pinggir kali.
Ana rasa penasaran ing atiku babagan Mbah Soca, senajan dheweke wis tuwa ananging wani urip dheweke ing Alas gedhe. Ing ngendhi kulawargane Mbah Soca.

“Tresna! Tresna! Ing ngendhi sabamu!?” ana suara kang sajake nyeluki jenengku says cedhak Kali suara iku tambah says jelas.
Aku age-age mlayu menyang pinggir Kali, saka kadohan ketok dak rombongan using kang nggawa uplik. Says jelas, ing kana ana bapakku.
“bapak! Aku ing kene pak!” Pangarepku bengokanku tekan seberange Kali.
Saka sebrang Kali bapakku sajake krungu, dheweke langsung nggawa gethek nyedak menyang gonku.. Atiku seneng rasane, ananging ing kiwa tengenku Mbah Soca wis ngilang ora kethok maneh.

“Tresna! Ngandi was awakmu? Mulih sekolah ora endangered mulih malah wis tekan Alas Wrangen, untunge Gusti Allah isih njaga saengga awakmu ora dipangan demit kene. Wis ayo mulih! Ibumu gela mikirki kahananmu,” bibar iku bapak ngejak aku mulih. Ing omah ibuku ora mandhek nakoni aku babagan Alas Wrangen man alesanku is a tekan kana. Senajan to aku pengen crita minangka ketemu Mbah Soca, aku iling piwelingi Mbah Soca supaya tetep njaga wingite Alas Wrangen. Ibulan bapakku min pirsa menawa aku keli ing Kali lan keseret banyu menyang pinggir Kali cedhak Alas Wrangen.

Nekani dina iku ora ana Wong kang weruh babagan Mbah Soca, ananging says suwe akeh Wong kang wis ora percaya marang crita wingiye Alas Wrangen. Iku nggawe Wong saka njaba desaku akeh sing mbalak kayu ing kana. Aku uga wis njajal ngelingke using kumau. Ananging butuhe urep nggawe wong-wong iku wani nglanggar wingit Alas Wrangen. Kadang-kadang aku dadi mikir kepriya nasibe Mbah Soca. Menawa bapak lan ibuku ngolehi mrana aku wis mesthi ngendangi Mbah Soca. Sing dak isani mung njaluk marang Gusti Allah supaya njaga kaselametane Mbah Soca.

Cerpen Karangan: Diyah Pipit
Seorang kuli tinta harian lepas, sekedar untuk melepas kepenatan. Masih duduk di akhir kelas atas.

Cerpen Wingit merupakan cerita pendek karangan , kamu dapat mengunjungi halaman khusus penulisnya untuk membaca cerpen cerpen terbaru buatannya.

"Kamu suka cerpen ini?, Share donk ke temanmu!"

Google+


" Baca Juga Cerpen Lainnya! "


Witing Tresno Jalaran Soko Kulino

Oleh:
Awalnya gak kenal beralih teman.. berujung cinta.. Malam ini hujan sebagai temanku. Aku senang malam ini buka Cuma para jomblo saja yang merasakan kesepian tapi termasuk mereka mereka yang

Mengubur Mimpi

Oleh:
“Alhamdulillah Ujian Nasional selesai,” aku tersenyum puas. Mata ini mulai berani menatap matahari kembali dengan sunggingan senyum kepuasan. Aku merasa belajarku tidak sia-sia karena soal-soal ujian nasional dapat diselesaikan

Banggakah Kau Denganku Pak?

Oleh:
Ini bakatku, ini duniaku, tolong hargai aku! Beri aku kebebasan, beri aku kesempatan, agar aku bisa menjadi ‘AKU’. “Pak, benjing jam sedoso saged tindak dateng Gedung Maharani mboten? Alhamdulillah,

Mboh

Oleh:
“Ka! Rika!”, teriak seseorang di depan rumah Rika. “Yo, kosek noh ah”, jawab gadis yang bernama Rika sambil tergopoh-gopoh keluar dari kediamannya. “Koe iki, suka e telat wae. Ngerti

Bagong

Oleh:
Tersudut oleh mata-mata yang terpatri dalam sudut pandang alamiah manusia. Mataku menyipit, rambutku teracak oleh pundi-pundi udara persawahan. Kulepaskan sapi-sapiku menjelajahi padang rumput bak savana. Berlarian memburu hijaunya rerumputan.

“Hai!, Apa Kamu Suka Bikin Cerpen Juga?”
"Kalau iya... jangan lupa buat mengirim cerpen cerpen hasil karyamu ke kita ya!, melalui halaman yang sudah kita sediakan di sini. Puluhan ribu penulis cerpen dari seluruh Indonesia sudah ikut meramaikan cerpenmu.com loh, bagaimana dengan kamu?"

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *