Nineung

Cerpen Karangan:
Kategori: Cerpen Bahasa Sunda
Lolos moderasi pada: 24 July 2017

Katumbiri luhureun langit belah kulon lila kalilaan katémbongna samar. Keusik di basisir poé ayeuna baseuh ku cai hujan. Sagara nu katingali satungtung deuleu ku panon kuring warna na bodas nyacas. Pias jiga biwir jelema nu keur gering. Ma’lum we da karak beres hujan matak kitu ogé.

Sora ombak ngaguruh lir ibarat sora rampak kendang nu ditabeuh ku nayaga. Katingali éta ombak téh lulumpatan paheula-heula nepika sisi basisir. Ningali ombak nu datang ti sagara, teuing kunaon ieu suku bet hayang leumpang némbongan.

Ombak nu tadina ngagulidag badag beuki lila beuki ngaleutikan. Tungtungna ngan mapagkeun rébuan busa nu ngélékéték tapak suku kuring. Rét kuring nempo ka tengah sagara, ti kajauahn katingali aya parahu nu keur angkleung-angkleungan sorangan. Haté kuring nyereset jiga kasura ku awi beulah. Cai panon teu ujug-ujug ngeyembeng. Ingetan kuring ngawang-ngawang ka sababaraha taun katukang

Masih keneh kagambar kaayan poé éta. Panon poé acan moncorong. Sarangéngé masih keneh saré disimbutan ku mega jeung halimun peuting.
Bapa keur diuk di tepas imah sabari ngomékeun kecrikna. Dibebener sangkan teu pajeulit. Ieu pagawéan bapa sapopé téh. Bapa gawé jadi pamayang, da ngan eta hiji-hijina pagawéan nu bisa dilakonan ku urang sabudeureun basisir Jayanti, Cianjur.

Kuring geus teu boga indung, indung kuring nilar dunya basa ngalahirkeun adi kuring si Ajip. Jadi ngan bapa hiji-hijina kolot kuring téh. Bapa umurna geus kalintang kolot. Awakna geus leungiteun daging, kari kulitna hungkul jeung tulang. Lamun misalkeun bapa keur teu dibaju sok katingali tulang iga na téh. Tapi sanajan umurna geus kolot, bapa mah tetep kénéh wé sumanget néangan duit keur parabeun dua anakna.

Kuring pernah ngomong ka bapa jang eureun jadi pamayang. Geus waktuna bapa reureuh cicing di imah. Ayeuna kuring geus gede, geus bisa ngala duit sorangan. Tapi keukeuh bapa embung, majar téh cenah bapa néangan duit keur hajatkeuneun kuring kawin engké jeung kang Amir. Ari geus kitu mah kuring sok teu bisa nanaon. Da bapa mah jelemana ajeg pamadegan, mun ceuk manehna kitu nya kitu. Ulah aya anu ngarobah, kudu nurutkeun naon anu ceuk manéhna diomongkeun.

“Sri, cik kadieu heula sakeudeung”
Bapa ngagorowok ti tepas imah. Kuring nyampeurkeun manéhna tuluy gék diuk gigireun bapa anu geus siap sagalana jang indit néangan lauk di sagara.
“Aya naon pak?”
“Euweuh nanaon, ngan bapa rék mangkat ayeuna”
“Nya atuh ari kitu mah. Cing salamet nya pa”
Némbal kitu bapa neuteup kuring. Cai panonna ngeyembeng teu ujug-ujug. Tuluy bapa teh ngusapan embun-embunan kuring lalaunan.
“Hampura bapa nya, bapak téh can bisa keneh nyugemakeun manéh jeung si Ajip. Bapa ngan sakieu kaayaanna. Cing rido nya geulis hirup peurih jeung bapa”
“Har.., ari bapa kunaon maké bet ngomong kitu ka Sri? Kuduna Sri nu ménta hampura ka bapa da nyusahkeun waé ti leuleutik nepika ayeuna”
“Henteu, bapa mah teu ngarasa disusahkeun. Bapa mah rido gawé dug hulu pet nyawa jang maneh jeung si Ajip teh. Da geus kawajiban bapa ieu mah”
Kuring cicing, teuing kunaon bet asa hayang ngagoak ceurik.

“Cik dengékeun bapa nya, ayeuna maneh anak nu pang badagna. Bapa nitip si Ajip ka manéh. Bapa percaya ka maneh da geningan nu katempo ku bapa mah manéh téh nyaah pisan ka si Ajip” ceuk bapa.
“Tuluy manéh kudu bisa terus raket jeung si Amir. Si Amir téh jelema bageur. Sanajan manéhna lain jelema beunghar tapi da nyaaheun ka manéh geningan. Bapa geus nitipkeun maneh ka si Amir, bapa geus percaya ka si Amir jang ngajagaan maneh mun misalna bapa geus euweuh”
“Ari bapa kunaon maké bet ngomong kitu? Sok aya-aya waé bapa mah”
“heueuh ieu mah bapa ngan sakur ngomong hungkul ka maneh. Geus ah, bapa rek indit. Éta laukna bisi kaburu ararindit manten”
“Nya atuh, ké dagoan. Sri geus masak jang bekel bapa engke dahar beurang”
Kuring asup ka jero imah, mawa rantang nu geus aya eusina tuluy dibikeun ka bapa. Basa bapa rek ngalengkah indit, gorowok si Ajip ti jero imah ngageroan. Berebet manéhna lumpat.
“Bapa badé angkat ayeuna?” tanya si Ajip.
“heeh, kunaon kitu”
“henteu, Ajip hegaé ngiring teu pa? Kabeneran poé ayeuna Ajip peré sakola da guruna keur ka Bandung”
“Ulah, geus wé maneh cicing di imah. Mun henteu ngilu jeung lanceuk maneh ngabantuan kang Amir dagang lauk di pasar.”
“Nya ntos atuh ari kitu mah, ngan kieu pa. Ajip téh butuh duit jang meuli buku pangajaran. Ajip téh aya sih duit mah, ngan kurang satengahna deui”
“Sabaraha harga bukuna?”
“Genep puluh rebu, Ajip ngan boga duit tilu puluh rebu pa”

Bapa ngarampaan pésak calanana tuluy ngusiwelkeun duit sapuluh rebuan tilu tina pésakna.
“Nuhun nya pa” ceuk si Ajip bari tuluy asup deui ka imah.
“Kade duitna ulah dipake meuli roko jeung meuli nu sejenna. Bayarkeun duitna jang buku”
“Nya pa” cenah, manehna ngajorowok tarik ti jero imah.
“Kade nya Sri, inget naon anu diomongkeun ku bapa tadi. Sakali deui bapa nitip si Ajip kamanéh.”
Geus kitu mah bapa teh leumpang deui ngajauhan kuring. Kuring ningalikeun leumpangna bapa nyampeurkeun parahu leutikna. Teu karasa we parahu teh beuki lila beuki jauh tuluy leungit di sagara.

Kuring teu nyangka, éta téh sabenerna obrolan kuring anu panungtungan jeung bapa. Kuring teu nyangka yén usapan harita dina embun-embunan kuring ti bapa téh anu pamungkas. Saprak harita bapa teu balik deui. Bapa ngaleungit di sagara. Teuing kumaha nasibna bapa.

Tina kajadian ieu kuring sadar, urang salaku jelema ulah ngalalaworakeun waktu. Komo waktu jeung kolot mah. Mun upamana aya kasempetan jang ngobrol paduduaan jeung kolot ulah ditinggalkeun. Ulah mentingkeun hal anu sejen salian ti kolot.

Pa, hatur nuhun kana sagala rupa anu tos dipashkeun ku bapa ka abdi. Hapunten upami abdi ngan bisa nyusahkeun bapa. Abdi mah ngan bisa masihkeun dua jang bapa ayeuna. Sakali deui, abdi ngahaturkeun mangréwu-réwu nuhun.

Abdi sono ka bapa…

Cerpen Karangan: Zulfikar Alamsyah
Blog: alamsyahstory.blogspot.com
Seorang penulis yang memiliki mimpi yang besar.

Cerpen Nineung merupakan cerita pendek karangan , kamu dapat mengunjungi halaman khusus penulisnya untuk membaca cerpen cerpen terbaru buatannya.

"Kamu suka cerpen ini?, Share donk ke temanmu!"

Google+


" Baca Juga Cerpen Lainnya! "


Ichaku…

Oleh:
“ Itu tuh nu itu … anu leutik imut dikerudung !! “..” adeeeuuuyy Mance euy! “ goda temanku itu.. “ Cha,, cari tau ya siapa dia “ pintaku sama

Takdir Seorang Istri

Oleh:
Takdir selalu memberi kejutan. Kalian percaya kan? Kuatkan hati untuk menghadapi kenyataan yang tak sejalan dengan dugaan. — Farihah, “perempuan yang berbahagia”. Begitu kedua orangtua menyematkan doa dalam nama,

Meuni Tega

Oleh:
Dina korsi taman, abi diuk sorangan. Kusabab baratur mah geus baralik da ieu teh geus hampir tengah peuting. Diuk culang-cileung bari jeung ngarasa sieun jeung gelisah. Geus 2 jam

Zian dan Mail

Oleh:
Zian seorang remaja berusia 13 tahun itu baru pindah ke desa Sukamana bersama keluarganya. Dia pindah dikarenakan ayahnya akan membangun perumahan di desa Sukamana. Suatu hari dia akan daftar

“Hai!, Apa Kamu Suka Bikin Cerpen Juga?”
"Kalau iya... jangan lupa buat mengirim cerpen cerpen hasil karyamu ke kita ya!, melalui halaman yang sudah kita sediakan di sini. Puluhan ribu penulis cerpen dari seluruh Indonesia sudah ikut meramaikan cerpenmu.com loh, bagaimana dengan kamu?"

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *